ПОСВЕТЕНИ НА СУПЕРИОРЕН КВАЛИТЕТ И РЕЗУЛТАТИ

 
 
 
 

Услуги

 
 

Нискоградба

 

 
 
Изградба на патишта, мостови, тунели, канализации, водовод.
 
 
 

Високоградба

 

 
 
Изградба на административни, станбени објекти.
 
 
 

Хидро градба

 

 
 
Изградба на брани, хидро системи.
 
 
 

Индустриски градби

 

 
 
Изградба на фабрики, хали, силоси.
 
 
 
 
 

Градежни работи

 

 
 
Изведба на градежни работи.
 
 
 

Занаетчиски работи

 

 
 
Изведба на занаетчиски работи.
 
 
 

инсталатерски работи

 

 
 
Сите видови на инсталатерски работи : хидро, електро, машински.
 
 
 

Реконструкции

 

 
 
Реконструкции, адаптации и санации.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Располагаме со соодветна градежна опрема и механизација како и со стручен кадар кој ни овозможува навремено, квалитетно и професионално да одговориме на нашите обврски.
 
 
 
 
 
 
 
 

За нас

 

 
Компанијата ПАНЕЛ-М од своето формирање во 1999 година успешно се занимава со градежни работи, нискоградба, високоградба, патишта, канализации, водоводи, како и реконструкции, адаптации и санации на различни објекти.
Располагаме со соодветна градежна опрема и механизација како и со стручен кадар кој ни овозможува навремено, квалитетно и професионално да одговориме на нашите обврски.
Соработуваме и со голем број на фирми кои редовно и навремено не снабдуваат со градежни материјали со кои не располагаме и кои го имаат потребниот квалитет.
Во текот на овие години Панел-М има учествувано на повеќе проекти и изградено многу објекти ширум нашата држава, каде како инвеститори се јавувале Владата на РМ преку нејзините ресорни министерства, Општини и странски организации (OSCE,EAR,UNDP, Delegation of the European Union).
Наша цел е со нашето долгогодишно професионално искуство да создадеме квалитетни и современи објекти, со цел задоволување на потребите на нашите клиенти.
На нашата компанија секогаш на прво место и се квалитетот, брзината, ефикасноста и конкурентната цена.
Побарајте не и ќе се уверите.
 
 
 
 
 
 
 
 

Сертификати

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТИ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНТАКТИРАЈТЕ НÈ

 

 
Контактирајте нè користејќи го формуларот подолу:

 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
ул.Аце Миладиновски бр.155, 070625939